ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН (РЕЗИДЕНСИЙН) СУРГАЛТ

Мэргэшлийн чиглэл

Суралцах хугацаа

Сургалтын төлбөр /1 жил/

Тавигдах шаардлага

1

Анатомийн эмгэг судлал

2 жил

832,000

Хүний их эмч

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

2

Арьс судлал

2 жил

832,000

Хүний их эмч

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

3

Гэмтэл согог засал судлал

2 жил

832,000

Хүний их эмч

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

4

Дотрын анагаах судлал

2 жил

832,000

Хүний их эмч

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

5

Дүрс оношилгоо судлал

2 жил

832,000

Хүний их эмч

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

6

Зүү эмчилгээ судлал

2 жил

832,000

Монгол анагаахын их эмч

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

7

Монголын уламжлалт анагаах ухаан судлал

2 жил

832,000

Монгол анагаахын их эмч

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

8

Мэдрэл судлал

2 жил

832,000

Хүний их эмч

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

9

Мэдээгүйжүүлэг судлал

2 жил

832,000

Хүний их эмч

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

10

Мэс засал судлал

2 жил

832,000

Хүний их эмч

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

11

Нүд судлал

3 жил

832,000

Хүний их эмч

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

12

Нүүр амны гажиг засал судлал

2 жил

832,000

Шүдний их эмч

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

13

Нүүр амны мэс засал судлал

2 жил

832,000

Шүдний их эмч

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

14

Нүүр амны согог засал судлал

2 жил

832,000

Шүдний их эмч

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

15

Өрхийн анагаах ухаан судлал

2 жил

832,000

Хүний их эмч

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

16

Сүрьеэ судлал

2 жил

832,000

Хүний их эмч

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

17

Сэргээн засал судлал

2 жил

832,000

Хүний их эмч

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

18

Сэтгэц судлал

2 жил

832,000

Хүний их эмч

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

19

Хавдар судлал

2 жил

832,000

Хүний их эмч

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

20

Халдварт өвчин судлал

2 жил

832,000

Хүний их эмч

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

21

Хүүхдийн нүүр ам судлал

2 жил

832,000

Шүдний их эмч

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

22

Хүүхэд судлал

2 жил

832,000

Хүний их эмч

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

23

Чих, хамар, хоолой судлал

2 жил

832,000

Хүний их эмч

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

24

Шүдний ерөнхий эмчилгээ судлал

2 жил

832,000

Шүдний их эмч

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

25

Эмнэлзүйн эмгэг судлал

2 жил

832,000

Хүний их эмч

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

26

Эрчимт эмчилгээ судлал

2 жил

832,000

Хүний их эмч

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

27

Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал

2 жил

832,000

Хүний их эмч

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

28

Яаралтай тусламж судлал

2 жил

832,000

Хүний их эмч

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл