ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТ

Мэргэшлийн чиглэл

Суралцах хугацаа

Сургалтын төлбөр

Тавигдах шаардлага

Төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх сургалт

1

Зүрх судлал

12 сар

960,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

2

Ревматологи

12 сар

736,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

3

Уушги судлал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

4

Бөөр судлал

12 сар

736,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

5

Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал

12 сар

736,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6

Цус судлал 

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

7

Дотоод шүүрэл судлал

12 сар

736,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

8

Хөнгөвчлөх эмчилгээ судлал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

 Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Арьс судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Гэмтэл согог судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Ерөнхий мэргэшил судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Мэдээгүйжүүлэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Өрхийн анагаах судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Нүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Сүрьеэ судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Сэтгэц судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Хавдар судлалын үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Халдварт өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Чих хамар хоолой судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Эх барих, эмэгтэйчүүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Эрчимт эмчилгээ судлал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Яаралтай тусламж судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

9

Настан судлал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Ерөнхий мэргэшил судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Өрхийн анагаах судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Сэргээн засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Сэтгэц судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

10

Эмнэлзүйн эм судлал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

 Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Арьс судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Гэмтэл согог судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Ерөнхий мэргэшил судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Мэдээгүйжүүлэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Өрхийн анагаах судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Нүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Сүрьеэ судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Сэтгэц судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Хавдар судлалын үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Халдварт өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Чих хамар хоолой судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Эх барих, эмэгтэйчүүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Эрчимт эмчилгээ судлал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Яаралтай тусламж судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

11

Нярай, перинатал судлал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

12

Өсвөр үе судлал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

-Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Өрх судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

13

Хүүхдийн зүрх судлал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

14

Хүүхдийн уушги судлал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

15

Хүүхдийн бөөр судлал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

16

Хүүхдийн хоол боловсруулах тогтолцоо судлал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

17

Хүүхдийн ревматологи

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

18

Хүүхдийн дотоод шүүрэл судлал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

 

19

Бөөрний мэс засал судлал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

20

Бүдүүн шулуун гэдэсний мэс засал судлал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

21

Эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, мэс засал судлал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Бөөрний мэс засал судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

22

Зүрх, судасны мэс засал судлал

12 сар

736,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

23

Хүүхдийн мэс засал судлал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

24

Толгой, хүзүүний мэс засал судлал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Нүүр амны мэс заслаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн шүдний их эмч -Хүүхдийн нүүр ам судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн шүдний их эмч

-Чих, хамар, хоолой судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

25

Мэдрэлийн мэс засал судлал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

26

Хэвлийн мэс засал судлал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

27

Дотоод шүүрлийн мэс засал судлал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

28

Хүүхдийн арьс судлал

12 сар

736,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Арьс судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

 Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

29

Эмчилгээний гоо засал, арьсны мэс засал судлал

12 сар

736,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Арьс судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

30

Хүүхдийн чих хамар хоолой судлал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Чих, хамар, хоолой судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

31

БЗДХ, ХДХВ/ДОХ

12 сар

736,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Халдварт өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Арьс судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

 

32

Хүүхдийн халдварт өвчин судлал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Халдварт өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

 

33

Хавдрын хими эмчилгээ судлал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Хавдар судлалын үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

34

Хүүхдийн мэдрэл судлал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

 

35

Хүүхдийн сэргээн засал судлал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Сэргээн засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

36

Дотрын сэргээн засал судлал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Сэргээн засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

37

Мэдрэлийн сэргээн засал судлал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Сэргээн засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

38

Тулгуур эрхтний сэргээн засал судлал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Сэргээн засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

39

Компьютер томографи/ Соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Дүрс оношилгоо судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

40

Ангиографи/ Судсан дотуурх оношилгоо эмчилгээ судлал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

-Дүрс оношилгоо судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Зүрх судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 

Яаралтай тусламж судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

41

Эсийн эмгэг судлал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Анатомийн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

42

Шүүхийн эмгэг судлал

12 сар

736,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Анатомийн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

43

Хүүхдийн эмгэг судлал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Анатомийн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

44

Эмнэлзүйн эм зүй

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Эм зүйч

45

Уламжлалт анагаах ухааны эм зүй

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

-Эм зүйч

-Уламжлалт анагаах ухааны эм зүйч

46

Эмийн технологи судлал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Эм зүйч

47

Эмийн шинжилгээ судлал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Эм зүйч

48

Анагаахын бичил амь судлал

6 сар

416,000

Био-анагаахын мэргэжилтэн

49

Анагаахын дархлаа, харшил судлал

6 сар

416,000

Био-анагаахын мэргэжилтэн

50

Анагаахын молекул биологи судлал

6 сар

416,000

Био-анагаахын мэргэжилтэн

51

Анагаахын удам зүй судлал

6 сар

416,000

Био-анагаахын мэргэжилтэн

52

Цус судлал 

6 сар

416,000

Био-анагаахын мэргэжилтэн

53

Цус цусан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл технологи

6 сар

416,000

Био-анагаахын мэргэжилтэн

54

Эс судлал

6 сар

416,000

Био-анагаахын мэргэжилтэн

55

Биостатистик,Тархвар зүй

6 сар

416,000

-Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн

-Нийгмийн эрүүл мэнд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн, бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/

-Нийгмийн эрүүл мэнд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн, бакалаврын зэрэгтэй бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/

-Зоонозын өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

56

Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд судлал

6 сар

416,000

-Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн

-Нийгмийн эрүүл мэнд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн, бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/

-Нийгмийн эрүүл мэнд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн, бакалаврын зэрэгтэй бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/

57

Хүнсний эрүүл ахуй судлал

6 сар

416,000

-Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн

-Нийгмийн эрүүл мэнд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн, бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/

-Нийгмийн эрүүл мэнд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн, бакалаврын зэрэгтэй бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/

58

Орчны эрүүл мэнд судлал

6 сар

416,000

Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн

-Нийгмийн эрүүл мэнд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн, бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/

-Нийгмийн эрүүл мэнд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн, бакалаврын зэрэгтэй бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/

59

Эрүүл мэндийн удирдлага, зохион байгуулалт

6 сар

736,000

-Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн -Нийгмийн эрүүл мэнд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн, бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/

-Нийгмийн эрүүл мэнд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн, бакалаврын зэрэгтэй бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/

 

60

Эмнэл зүйн дархлаа, харшил судлал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

-Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Арьс судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Нүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Чих, хамар, хоолой судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

62

Эмнэл зүйн бичил амь судлал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Зоонозын өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

63

Эмнэл зүйн удам зүй судлал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

64

Эмнэл зүйн хими судлал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

65

Эмнэл зүйн цус судлал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

66

Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл, үргүйдэл судлал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Эх барих, эмэгтэйчүүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

67

Эмэгтэйчүүдийн аарцгийн хөндий судлал, нөхөн сэргээх мэс засал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

-Эх барих, эмэгтэйчүүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Бөөрний мэс засал судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч