ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТ

 

 

 

 

 

 

Мэргэшлийн чиглэл

 

Суралцах боломжтой мэргэжил

 

Сургалтын төлбөрийн мэдээлэл

  Сургалтын хугацаа

Сургалтын агуулгын багтаамж

Сургалтын төлбөр

СУВИЛАХУЙ БА ЭХ БАРИХУЙ-0913

1

Арьсны сувилахуй

Дипломын боловсролтой  сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

3 сар

13 кр

208,000

2

Гэмтэл согогийн  сувилахуй

Дипломын боловсролтой  сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

3 сар

13 кр

208,000

3

Дархлаажуулалтын сувилахуй

Дипломын боловсролтой  сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

3 сар

13 кр

208,000

4

Монголын уламжлалт анагаах ухааны бариа заслын сувилахуй

Уламжлалт анагаах ухааны сувилагч

3 сар

13 кр

208,000

5

Монголын уламжлалт анагаах ухааны дотрын  сувилахуй

Уламжлалт анагаах ухааны сувилагч

3 сар

13 кр

208,000

6

Мэдрэлийн сувилахуй

Дипломын боловсролтой  сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

3 сар

13 кр

208,000

7

Мэдээгүйжүүлэгийн сувилахуй

Дипломын боловсролтой  сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

3 сар

13 кр

208,000

8

Мэс заслын сувилахуй

Дипломын боловсролтой  сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

3 сар

13 кр

208,000

9

Нүдний сувилахуй

Дипломын боловсролтой  сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

3 сар

13 кр

208,000

10

Нүүр амны сувилахуй

Дипломын боловсролтой  сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

3 сар

13 кр

208,000

11

Нярайн сувилахуй

Дипломын боловсролтой  сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

3 сар

13 кр

208,000

12

Өрхийн сувилахуй

Дипломын боловсролтой  сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

3 сар

13 кр

208,000

13

Сэргээн засахын  сувилахуй

Дипломын боловсролтой  сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

3 сар

13 кр

208,000

14

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн сувилахуй

Дипломын боловсролтой  сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

3 сар

13 кр

208,000

15

Халдварт өвчний сувилахуй

Дипломын боловсролтой  сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

3 сар

13 кр

208,000

16

Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй

Дипломын боловсролтой  сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

3 сар

13 кр

208,000

17

Хүүхдийн сувилахуй

Дипломын боловсролтой  сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

3 сар

13 кр

208,000

18

Цус хавдрын сувилахуй

Дипломын боловсролтой  сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

3 сар

13 кр

208,000

19

Чих хамар хоолойн сувилахуй

Дипломын боловсролтой  сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

3 сар

13 кр

208,000

20

Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 

Дипломын боловсролтой  сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

3 сар

13 кр

208,000

21

Эх, хүүхдийн сувилахуй

Дипломын боловсролтой  сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

3 сар

13 кр

208,000

22

Яаралтай тусламжийн сувилахуй

Дипломын боловсролтой  сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

3 сар

13 кр

208,000

ЭМНЭЛГИЙН ТУСГАЙ МЭРГЭЖИЛТЭН

Лабораторийн технологи

1

Бичил амь судлалын техникч

Лабораторийн техникч/лаборант

3 сар

13 кр

208,000

2

Дархлаа  судлалын техникч

Лабораторийн техникч/лаборант

3 сар

13 кр

208,000

3

Клиник биохими судлалын техникч

Лабораторийн техникч/лаборант

3 сар

13 кр

208,000

4

Серологи судлалын техникч

Лабораторийн техникч/лаборант

3 сар

13 кр

208,000

5

Эд судлалын техникч

Лабораторийн техникч/лаборант

3 сар

13 кр

208,000

6

Эс судлалын техникч

Лабораторийн техникч/лаборант

3 сар

13 кр

208,000

Дүрс оношилгоо ба эмчилгээний тоног төхөөрөмжийн технологи, засвар үйлчилгээ

1

Ангиографийн техникч

Дүрс оношилгооны техникч

6 сар

25 кр

400,000

2

Диализын техникч

Дүрс оношилгооны техникч

6 сар

25 кр

400,000

3

Компьютерт томографи рентген туяаны техникч

Дүрс оношилгооны техникч

6 сар

25 кр

400,000

4

Сонсгол судлал

Дүрс оношилгооны техникч

6 сар

25 кр

400,000

5

Соронзон давтамжит дүрс оношилгоо

Дүрс оношилгооны техникч

6 сар

25 кр

400,000

6

Туяа эмчилгээний техникч

Дүрс оношилгооны техникч

6 сар

25 кр

400,000

Сэргээн засал судлал-091501

1

Амьсгал зүрх судасны хөдөлгөөн засал судлал

Хөдөлгөөн засалч

3 сар

13 кр

208,000

2

Мэдрэлийн хөдөлгөөн засал судлал

Хөдөлгөөн засалч

3 сар

13 кр

208,000

3

 

Тулгуур эрхтний хөдөлгөөн засал судлал

Хөдөлгөөн засалч

3 сар

13 кр

208,000

4

Хүүхдийн хөдөлгөөн засал судлал

Хөдөлгөөн засалч

3 сар

13 кр

208,000

Бусад -0919

1

Ариутгагч

Хүний бага эмч

Сувилагч

3 сар

13 кр

208,000

2

Эрүүл мэндийн бүртгэл, мэдээллийн сургалт

Хүний бага эмч

Сувилагч

Уламжлалт анагаах ухааны сувилагч

Эх баригч

3 сар

13 кр

208,000