МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТ

 

 

Дээшлүүлэх мэргэшлийн чиглэл

 

Суралцах боломжтой мэргэжил

 

Сургалтын төлбөрийн мэдээлэл

Сургалтын хугацаа

Сургалтын агуулгын багтаамж

Сургалтын төлбөр

1

Дуран судлал

Дипломын боловсролтой  сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

3 сар

13 кр

208,000

2

Чихрийн шижингийн сургагч багшийн сургалт

Дипломын боловсролтой  сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

3 сар

13 кр

208,000

3

Нийгмийн эрүүл мэндийн сувилахуйн сургалт

Дипломын боловсролтой  сувилагч

3 сар

13 кр

208,000

4

Настаны сувилахуйн сургалт

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

3 сар

13 кр

208,000