Оюутны байр

Хэрхэн бүртгүүлэх

Бүрдүүлэх баримт бичиг

Байранд түр оршин суугчийн анкет /2%/

Цээж зураг /4х3 хэмжээтэй 3%/

Оюутны үзлэгийн карт

Төлбөр төлсөн баримт

Оюутны үнэмлэхний хуулбар

Иргэний үнэмлэхний хуулбар

Оюутны дотуур байруудад нийт 2060 оюутан хүлээн авдаг

Оюутны I болон II байр нь Арслантай гүүрний зүүн урд байрладаг.

Их сургуулийн цогцолборт байрлах оюутны III-р байр нь орчин үеийн шийдэл бүхий зохион байгуулалттай