Зохиогчийн эрх

ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ-86

Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ – 2016

Сувилахуйн сургууль – 5

 1. Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн шалгуур, шаардлага. О.Болорсайхан, Ж.Тунгалаг, Батхуяг, 2016.(8016)
 2. Мэргэжилтний цогц чадамж, АШУҮИС-ийн багш нар, 2016 он, Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээний дугаар 7541.
 3. Сувилахуйн сорилын эмхэтгэл-1. Я.Энхжаргал Л.Хишигдэлгэр, Д.Отгонцэцэг. Ц.Басбиш. 2016.03.11. А/29. Дугаар: 7565
 4. Сувилахуйн сорилын эмхэтгэл-2. Я.Энхжаргал Л.Хишигдэлгэр, , Д.Отгонцэцэг. Ц.Басбиш. 2016.03.11. А/29. Дугаар: 7566
 5. Чихрийн шижингийн хөлийн хүндрэл. Я.Энхжаргал, Н.Оюундэлгэр, С.Мядагсүрэн. 2016.03.11.А/29, дугаар 7569

Эм зүйн сургууль – 1

 1. Д.Энхжаргал., Ц.Даваасүрэн, Д.Жамбанинж., бусад. Монгол улсын зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ: №7484. 2016. “Эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал. GMP-ийн үндсэн зарчмууд”. Эм зүйчдэд зориулсан төгсөлтийн дараах сургалтын хөтөлбөр.

Нүүр ам судлалын сургууль – 1

 1. “Амны салстын дахилтат афт үрэвслийн эмнэлзүйн онцлог эмчилгээнд Ахизунбер бэлдмэл хэрэглэсэн үр дүн” бүтээлээр зохиогчийн эрхийг Жагдагсүрэн овогтой Үржинлхам нь 2009 оны 05 сарын 07-ны өдөр авав. бүртгэлийн дугаар № 7349.

Анагаах ухааны сургууль – 9

 1. Монгол Улс Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ. Мэргэжилтний цогц чадамж. Дугаар 7541. (BLUEPRINT)
 2. Бүтээлийн нэр: Зүрхний цочмог шигдээстэй өвчтөний менежмент. Ө.Цолмон, Л.Галцог, Л.Эрдэнэхүү, Т.Байгалмаа, Ц.Жаргалсайхан, Бүртгэлийн огноо: 2016.11.02. Бүртгэлийн дугаар: 8179
 3. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн анхан шатны тусламжийн гарын авлага З.Хишигсүрэн, Д.Оюунсүрэн, Л.Насанцэнгэл Дугаар 8074, 2016 оны 11-р сарын 02- өдрийн А/ 287тоот тушаал
 4. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн төрөлжсөн сувилахуй. З.Хишигсүрэн. Дугаар 8064, 2016 оны 11-р сарын 02- өдрийн А/ 287тоот тушаал
 5. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн гарын авлага, З.Хишигсүрэн, Дугаар 8063, 2016 оны 11-р сарын 02- өдрийн А/ 287тоот тушаал
 6. Бүтээлийн нэр:Алтан чагнуурын эзэд. С.Бадамжав. Бүртгэлийн огноо: 2016.1.22. А/10. Бүртгэлийн дугаар: 7515
 7. Бүтээлийн нэр:Элэг бүтэн амьдрах сайхан. С.Бадамжав. Бүртгэлийн огноо: 2016.1.22. А/10. Бүртгэлийн дугаар: 7519
 8. Бүтээлийн нэр:Гүүний саам эмчилгээ. С.Бадамжав. Бүртгэлийн огноо: 2016.1.22. А/10. Бүртгэлийн дугаар: 7516
 9. НҮЭМ-ийн төгсөлтийн өмнөх сургалтанд SCORPIO аргыг нэвтрүүлсэн нь зохиогчийн эрхийг  ЭБЭ-ийн тэнхимийн 8 багш авсан.

Эм зүй, Биоанагаахын сургууль – 18

 1. Г.Доржжагдаг. “Хүний эрүүл биеийн анатомийн атлас”. Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ, бүртгэлийн дугаар: №7815. Монгол Улсын Оюуны Өмчийн Газрын Даргын 2016 оны 05 сарын 23 өдрийн А/55 тоот тушаалаар улсын бүртгэлд бүртгэв.
 2. Г.Доржжагдаг. “Нүдний сормосон биеийн үлэмж болон бичил бүтцийн онцлог”. Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ, бүртгэлийн дугаар: №7892. Монгол Улсын Оюуны Өмчийн Газрын Даргын 2016 оны 07 сарын 05 өдрийн А/75 тоот тушаалаар улсын бүртгэлд бүртгэв.
 3. Г.Доржжагдаг. “Хүний анатоми”. Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ, бүртгэлийн дугаар: №7895. Монгол Улсын Оюуны Өмчийн Газрын Даргын 2016 оны 07 сарын 05 өдрийн А/75 тоот тушаалаар улсын бүртгэлд бүртгэв.
 4. Г.Доржжагдаг. “Хүний шулуун гэдэсний гадар хунигч булчингийн орон зайн болон бичил бүтцийн судалгаа”. Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ, бүртгэлийн дугаар: №7927. Монгол Улсын Оюуны Өмчийн Газрын Даргын 2016 оны 07 сарын 05 өдрийн А/75 тоот тушаалаар улсын бүртгэлд бүртгэв.
 5. Г.Доржжагдаг. “Хүний анатомийн товч үндэс”. Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ, бүртгэлийн дугаар: №7928. Монгол Улсын Оюуны Өмчийн Газрын Даргын 2016 оны 07 сарын 05 өдрийн А/75 тоот тушаалаар улсын бүртгэлд бүртгэв.
 6. Г.Доржжагдаг. “Сормосон булчингийн үлэмж болон бичил бүтцийн онцлог ба аккомодаци”. Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ, бүртгэлийн дугаар: №7929. Монгол Улсын Оюуны Өмчийн Газрын Даргын 2016 оны 07 сарын 05 өдрийн А/75 тоот тушаалаар улсын бүртгэлд бүртгэв.
 7. “АШУҮИС Гистологийн өнгөт зургийн цомог” – Д.Цолмон, Б.Сувдаа, Э.Баярмаа, Б.Энхзул, С.Оюунгэрэл, Т.Бат-Эрдэнэ. Зохиогчийн эрх: №7923, 2016/07/05
 8. Ч.Ганчимэг, Н.Мөнхтүвшин 2016 он. “Эмнэл зүйн биохимийн шинжилгээний гарын авлага”, бүртгэлийн дугаар 7819 зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ
 9. Мэргэжилтний цогц чадамж. Зохиогчид: Эм Зүй Био-Анагаахын Сургууль. Зохиогчийн эрх: 7541 дугаар.
 10. Л.Ажнай, Шинжлэх ухаан, утга зохиолын бичмэл бүтээлийн төрлөөр “Анагаахын физикийн лекцүүд”, зохиогчийн эрх №7952, бүртгэл 2016-7-5
 11. Л.Ажнай, Шинжлэх ухаан, утга зохиолын бичмэл бүтээлийн төрлөөр “Хэт авианы оношилгоо-эмчилгээний үндэс”, зохиогчийн эрх №7938, бүртгэл 2016-7-5
 12. Ц. Жавзмаа, Т. Батбаяр, Технологийн Мэдээллийн Сан, Компьютерын программ, зохиогчийн эрх: №8001, УБ 2016
 13. Ц.Жавзмаа, Л. Ажнай, О. Бат-Энх, Ц. Баатархүү. Эмгэг үүсэх цаг агаарын төлөв, Компьютерын программ, зохиогчийн эрх: №8141, УБ 2016
 14. Р. Оюунбилэг “Математик статистик” зохиогчийн эрх : 8155. УБ. 2016
 15. Р. Оюунбилэг “Дээд математикийн үндэс” зохиогчийн эрх : 8153. УБ. 2016
 16. Ж.Сарантуяа “Helicobacter pylori-ийн антибиотик тэсвэржилтийг тодорхойлох аргачлал” Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ №8093, 2016
 17. Э.Одхүү “Монгол хүний насжих үйл явцад ийлдсийн антиоксидант болон прооксидант тогтолцооны оролцоог судалсан нь”зохиогчийн эрх: 2016 он
 18. Д.Энхжаргал., Ц.Даваасүрэн, Д.Жамбанинж., бусад. Монгол улсын зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ: №7484. 2016. “Эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал. GMP-ийн үндсэн зарчмууд”. Эм зүйчдэд зориулсан төгсөлтийн дараах сургалтын хөтөлбөр.

Зохиогчийн Эрхийн Гэрчилгээ-2017

Анагаах ухааны сургууль-7

 1. С.Бадамжав. “Алтан чагнуурын эзэд”-II боть/ Шинжлэх ухаан,утга зохиолын бүтээл/ 2017. Гэрчилгээ-№8401
 2. С.Бадамжав. “Ар цармын авьяаслаг зохиолч” /Тайлбар толь,лавлах, Зохиолын цоморлог,өгөгдөхүүн мэдээллийн сангийн бусад эмхэтгэлүүд/.2017. УБ. Гэрчилгээ- №8406
 3. Ж.Сарантуяа, Т.Мөнхтуяа, П.Хэрлэн. “Анэуплойд эмгэгийг хромосомын олон хэсгийг нэгэн зэрэг MLPA-аар тодорхойлох аргачлал”. Шинжлэх ухааны бичмэл бүтээл, 2017, Гэрчилгээ №8429 (ЗЭГ)
 4. Ж.Сарантуяа, Т.Мөнхтуяа, П.Хэрлэн. “Хромосомын анэуплойд гажгийг FISH аргаар тодорхойлох”. Шинжлэх ухаан, утга зохиолын бичмэл бүтээл, 2017, Гэрчилгээ №8430 (ЗЭГ)
 5. З.Гэрэлмаа, Б.Баясгалантай, С.Энхтуяа. “Нярайн ус-эрдсийн эмчилгээний цахим тооцоолол”. Шинжлэх ухааны бичмэл бүтээл, 2017, Гэрчилгээ №8863 (ЗЭГ)
 6. “Мединфо” программ хангамж
 7. “Дотрын эмчийн гарын авлага”

     Био-анагаахын сургууль-8

 1. Т.Мөнхтуяа, П.Хэрлэн, Ж.Сарантуяа. Анэуплоид эмгэгийг хромосомын олон хэсгийг нэгэн зэрэг MLPA-аар тодорхойлох аргачлал. Монгол Улсын зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ No 8429
 2. Т.Мөнхтуяа, П.Хэрлэн, Ж.Сарантуяа. Хромосомын анэуплойд гажгийг FISH аргаар тодорхойлох. Монгол Улсын зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ No 8430
 3. Э.Баярмаа, Г.Дариймаа, Л.Галцог. “Өвчний эмгэг судлалын үндэс”. Монгол Улсын Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ. Дугаар: 8783. 2017.07.28.
 4. Э.Баярмаа, Г.Дариймаа, Л.Галцог, Ж.Цэнгэлмаа, О.Сүрэн. “Эрхтэн тогтолцооны эмгэг судлал” гарын авлага”. Монгол Улсын Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ. Дугаар: 8783. 2017.07.28.
 5. Э.Баярмаа, Ч.Энхтуул. “Ураг болон нярайд зонхилон тохиолддог өвчнүүдийн эмгэг судлалын онцлог”. Монгол Улсын Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ. № 8788, 2017.07.28.
 6. Э.Баярмаа, Б.Туул, Парк Но Вон, Л.Саямаа, О.Сүрэн. “Эмэгтэйчүүдийн эс судлал” гарын авлага Улаанбаатар хот 2017 он
 7. Д.Цолмоннар.,Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ №7923. 2017он
 8. П.Орхонтуяа. Шинжлэх ухаан, утга зохиолын бичмэл бүтээлийн төрлөөр “Аналитик хими дадлагын хичээлийн дэвтэр”, №8729   , бүртгэл 2017. 6

Сувилахуйн сургууль-1

 1. Цэцэгмаа.П, Дэлгэрмаа.С, бусад.Чанарын удирдлагын тогтолцоо. Шинжлэх ухаан, утга зохиолын бичмэл бүтээл, 2017, Гэрчилгээ №8419 (ЗЭГ)

Анагаах ухааны хүрээлэн-1

 1. Я.Эрдэнэчимэг, Б.Чимэглхам, О.Гансувд, Д.Болормаа, Б.Пунсалдулам,Т.Саранцэцэг, Б.Оюунгэрэл, Д.Баасанжав. Булчин хатангирших хажуугийн хатуурал өвчний оношилгоо, Монгол дахь клиник-эпидемиологийн онцлог. Шинэ бүтээл, 2017, (хэвлэлтэд) (зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ)

      Эм-Зүйн сургууль-8

 1. Нийтийн үйлчилгээтэй эмийн сангийн бүртгэл. 2017.12.25 Гэрчилгээ №9129
 2. Жирэмслэхээс хамгаалах эм хэрэгсэл, НҮЭМ-ийн зайлшгүй шаардлагатай эмийн хэрэгцээг урьдчилан таамаглах. 2017.12.25 Гэрчилгээ № 9154
 3. Тетракайны гидрохлоридийн туншилтэй уусмал 1%-1мл (ҮФӨ 0332-2018)
 4. Плазма лит 1000мл , 2000мл (ҮФӨ 0331-2018)
 5. Оксикодоны гидрохлорид тарилгын уусмал 1%, 2%, 5%- 1мл (ҮФӨ 0330-2018)
 6. Диазепамын тарилгын уусмал 0.5%, 1%-2мл (ҮФӨ 0329-2018)
 7. Гипербупивакайны гидрохлоридийн тарилгын уусмал 0.25%, 0.5%, 0.75%-2мл, 20мл (ҮФӨ 0333-2018)
 8. Пирацетам 250 мг, 500 мг капсул эмийн үйлдвэрлэгчийн фармакопейн өгүүлэл. 2018 он

Зохиогчийн Эрхийн Гэрчилгээ-2018

   Сувилахуйн сургууль-1

 1. Ж.МөнххандМонгол улсын дээд боловсролын байгууллагын чанарын менежментийн тогтолцоог сайжруулах загвар журмын эмхэтгэл” 2018 оны 07 сарын 30 өдрийн А/09 тоот тушаал. Дугаар 9813

    Анагаах ухааны хүрээлэн-5

 1. Д.Баасанжав, Я.Эрдэнэчимэг, Б.Оюунгэрэл, Б.Чимэглхам, Т.Саранцэцэг, Д.Болормаа, Б.Хандсүрэн, О.Гансувд, Б.Пунсалдулам, С.Дариймаа. “Монгол орны хүн амын дундах булчин хатингарших хажуугийн хатуурал өвчний өвчлөл, тархалт, эмнэлзүйн хэлбэрүүд, онцлог” Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ № 9291. Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 03 сарын 05 өдрийн А/299 тоот тушаал
 2. Б.Мөнхбат, Д.Баасанжав, Я.Эрдэнэчимэг, Б.Оюунгэрэл, Б.Чимэглхам, Т.Саранцэцэг, Д.Болормаа, Б.Хандсүрэн, О.Гансувд, Б.Пунсалдулам, Д.Цэлмэн, Д.Золзаяа, Н.Мөнхтүвшин. “Монгол орны хүн амын дундах булчин хатингарших хажуугийн хатуурал өвчний SOD1 генийн D90A мутаци болон C90orf72 хексануклеотидын давталтын түгэл молекул-генетикийн шинжилгээгээр илэрсэн нь”  Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ № 9292. Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 03 сарын 05 өдрийн А/299 тоот тушаал
 3. Л.Содномцогт, И.Отгонбаяр, Б.Батболд, Д.Ганчимэг, Л.Тулгаа “Дисбактериозын оношилгоо, эмчилгээ” ШУ-ы бичмэл бүтээл, Дугаар 9294, Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, 2018.03.05, Монгол улс
 4. Л.Содномцогт, И.Отгонбаяр, Б.Батболд, Д.Ганчимэг “Гэр бүлийн хиперхолестеролеми өвчний LDL мутаци” ШУ-ны бичмэл бүтээл, Дугаар 9295, Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, 2018.03.05, Монгол улс
 5. Л.Содномцогт, И.Отгонбаяр, Б.Батболд, Д.Ганчимэг “Хемохроматоз өвчний үеийн C282Y, HFE генийн мутаци” ШУ-ы бичмэл бүтээл, Дугаар 9293, Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, 2018.03.05, Монгол улс

Сургалтын бодлого зохицуулалтын газар-3

 1. Шалгалтын арга хэлбэрүүд
 2. Анагаах ухааны боловсрол судлал
 3. Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль. Шинэ бүтээл. eMNUMS ухаалаг төхөөрөмжид зориулсан цахим сургалтын аппликэйшн, 2018, Гэрчилгээ №9412 (ЗЭГ)

Дархан-Уул салбар сургууль-3

 1. Л.Нарантуяа. “шинэ үгийн толь” шинжлэх ухааны бичмэл бүтээл. 2018.04.04, а/393, дугаар 9356.
 2. Л.Нарантуяа. “русский язык-i” шинжлэх ухааны бичмэл бүтээл. 2018.04.04, а/393, дугаар 9357.
 3. Л.Нарантуяа. “мэргэжлийн орос хэл” шинжлэх ухааны бичмэл бүтээл. 2018.04.04, а/393, дугаар 9358.

Говь-Алтай салбар сургууль-15

 1. “Түүхэн хөгжил -50 жил” 2018.11
 2. “Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл “ 2014-2018” 2018.11.22
 3. Ч.Пүрэвээ “Судлаачдын бүтээлийн товчоон” 2018.11.22
 4. Ч.Пүрэвээ “Халдварт бус өвчний талаарх оюутнуудын мэдлэгийн түвшинг тогтоох судалгаа”
 5. Х.Оросоо “Долоогийн дээжис” боть номдоо 2018.11
 6. Х.Оросоо “ Солонгын долоон өнгө” боть номдоо 2018.11
 7. О.Мөнхөө “Ашдын бодрол” яруу найргийн номдоо. 2018.
 8. Р.Гантуяа “ Физикийн хичээлийн цогц бодлого” 2018.8.17 8642
 9. Г.Ганболор “Хугацаат цэргийн албан хаагчийн сэтгэхүйн үйлдлийн хурдыг шинжилсэн судалгаа” 2018.05.04 А /476
 10. Б.Батжаргал “Биднээрээ гоёсон миний эжий” утга зохиолын бичмэл бүтээлээр Монгол улсын зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ авсан. №9287
 11. Ж.Жаргал, О.Мөнхжаргал. Б.Бота “English test vocabulary”  03.05  9285
 12. Н.Түмэндэмбэрэл. “Шүтээний дээд сургууль минь” дууны шүлэг, 2018    №9288
 13. Ч. Мандалсайхан “Судалгааны бүтээлийн эмхэтгэл” 2018
 14. Д.Гүндэгмаа “Сурагчдын харааны эрүүл мэндийн боловсролыг зан үйлийн онолын хүрээнд судалсан нь” 2018.06.08 9658
 15. Г.Ганширмэн “Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэгчээс эмийн эмчилгээнд зарцуулсан зардлын судалгаа” 2018.09