Оюутны хөгжлийн зээл

Шинээр материал бүрдүүлж буй оюутнууд:

  • 1.ЭЕШ-ын оноо 1 дамжааны оюутан 600 онооноос дээш байх
  • 2.Зээлийн анкетhttp://zeel.elf.mn Сайтаас хэвлэж авах
  • 3.Иргэний үнэмлэхний хуулбар Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  • 4. Тухайн улиралд судлах хичээлийн баталгаажуулалт Харьяа бүрэлдэхүүн сургуулийн арга зүйчээс авах
  • 5. Дүнгийн тодорхойлолт Өмнөх улирлын сурлагын голч 2,8-аас дээш, Харьяа бүрэлдэхүүн сургуулийн арга зүйчээс авах
  • 6.Төлбөрийн нэхэмжлэх Төлбөр хариуцсан нягтлан бодогчоос авах
  • 7.Ирээдүйн зорилгоо тодорхойлсон эссе Ирээдүйн зорилгоо тодорхойлсон эссе 2-оос доошгүй хуудас

Сунгуулах материал:

  1. Дүнгийн тодорхойлолт
  2. Тухайн улиралд суралцах хичээлийн баталгаажуулалт
  3. Төлбөрийн нэхэмжлэх