Элсэлт > Шинээр элсэх > Оюутан элсүүлэх журам

Оюутан элсүүлэх журам

Оюутан элсүүлэх журам

 

2019 ОНД АНАГААХЫН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛЬД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ЖУРАМ