Элсэлт > Шинээр элсэх > Нэмэлт элсэлт

Нэмэлт элсэлт

Нэмэлт элсэлт

АНАГААХЫН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛЬД

доорхи мэргэжлийн чиглэлээр нэмэлт элсэлт зохион байгуулна.Үүнд:

 

 

2016 оны 08 сарын 10 нд 10:00-16:00

2016 оны 08 сарын 11 нд 10:00-16:00 цагуудад АШУҮИС-ийн төв байрны 139 тоот өрөөнд бүртгэнэ.

 

 Бүртгэлд ирэхдээ

1. Ерөнхий шалгалтын батламж (эх хувилбар)

2. Иргэний үнэмлэх болон түүнтэй адилтгах бичиг баримт авч ирнэ.

  

ЖИЧ: Дээрхи хугацаанд бүртгүүлсэн элсэхийг хүсэгчдийг онооны байдлаар жагсаан хяналтын тоонд багтсан оюутнуудад  2016 оны 08 сарын 11-ны 16:00 цагаас хойш утсаар мэдэгдэнэ. Утсаар мэдэгдээгүй тохиолдолд хяналтын тоонд багтаагүй (тэнцээгүй) гэх бөгөөд 2016 оны 08 сарын 12-ны өдөр ерөнхий шалгалтын батламж (эх хувилбар), иргэний үнэмлэх болон түүнтэй адилтгах бичиг баримтаа буцаан авна.

 

Утсаар мэдэгдсэн элсэгчид нь 2016 оны 08 сарын 12-ны өдрийн 10:00-16:00 цагийн хооронд  суралцах эрхийн бичиг авахдаа доорхи материалыг бүрдүүлсэн байна.

Үүнд:
1. Бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх болон түүнтэй адилтгах бичиг баримт (эх хувилбар)

2. Хувийн хэрэг

3. Сүүлийн нэг жилд авахуулсан цээж зураг 4 хувь

6. Сургалтын төлбөрийн 50-аас доошгүй хувийг төлсөн баримт

Сургалтын төлбөрийн данс: Хаан банк дахь АШУҮИС-ийн 5107018784, код 101

7.Мультифор буюу 1 ширхэг нүхтэй хавтас