Захиргаа > udirdlaga > АШУҮИС эрдмийн зөвлөл

АШУҮИС эрдмийн зөвлөл

АШУҮИС эрдмийн зөвлөл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АШУҮИС-ийн захирлын 2018 оны

09 сарын 18 өдрийн  A\121тоот

тушаалын I хавсралт

 

 

Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургуулийн

Эрдмийн Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

 

Эрдмийн зөвлөлийн дарга: АУ-ны доктор, профессор Ж.Цолмон

Эрдмийн зөвлөлийн орлогч дарга:АШУ-ны доктор, профессор Б.Мөнхбат

Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга: АУ-ны доктор, профессор Т.Ариунаа

Эрдмийн зөвлөлийн тэргүүлэгч гишүүн, Академич, ЭЗШУ-ны доктор, профессор Д.Дүнгэрдорж

Эрдмийн зөвлөлийн тэргүүлэгч гишүүн, Академич, АШУ-ны доктор, профессор Ц.Лхагвасүрэн

Эрдмийн зөвлөлийн тэргүүлэгч гишүүн, АШУ-ны доктор, профессор Д.Амгаланбаатар

Эрдмийн зөвлөлийн тэргүүлэгч гишүүн, АШУ-ны доктор, профессор О.Сэргэлэн

Эрдмийн зөвлөлийн тэргүүлэгч гишүүн, АУ-ны доктор, профессор Г.Цагаанхүү

Эрдмийн зөвлөлийн тэргүүлэгч гишүүн, АУ-ны доктор, профессор Н.Сүмбэрзул

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, Академич, АШУ-ны доктор, профессор Ш.Болд

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, АШУ-ны доктор, профессор Т.Эрхэмбаатар

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, АШУ-ны доктор, профессор Г.Отгон

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, АУ-ны доктор, профессор Н.Пүрэвжав

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, АУ-ны доктор, профессор З.Гэрэлмаа

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, АУ-ны доктор, профессор Д.Цэрэндагва

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, АУ-ны доктор, профессор Х.Алтайсайхан

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, АУ-ны доктор, профессор Р.Отгонбаяр

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, АУ-ны доктор, профессор С.Мөнхбаярлах

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, АУ-ны доктор, профессор Д.Даваалхам

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, АУ-ны доктор, дэд профессор Ц.Түвшинжаргал

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, АУ-ны доктор, дэд профессор Д.Уранчимэг