Захиргаа > udirdlaga > Дүрэм журам

Дүрэм журам

Дүрэм журам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 АНАГААХЫН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛИЙН ДҮРЭМ 

АШУҮИС-ийн хөдөлмөрийн дотоод журам   

АШУҮИС-ийн албан хэрэг хөтлөх журам 

Худалдан авалт, тендер зохион байгуулах хэлтсийн ажиллах журам 

АШУҮИС-ийн  Оюуны Өмч, Технологи Дамжуулалтын журам 

АШУҮИС-ийн Гарааны компани байгуулах журам 

Хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулах тухай журам 

АШУҮИС-д Гадаадын иргэдийг суралцуулах журам

АШУҮИС-д гадаадын зочдыг урьж ажиллуулах журам 

Гадаадын зочид төлөөлөгчдөд үйлчлэхэд баримтлах журам 

АШУҮИС-ийн Хүндэт доктор, Хүндэт профессор, Зочин профессор, Итгэмжит профессор цол олгох журам

Албан хэргээр гадаадад зорчих журам

“АШУҮИС-ийн Зуны дадлагын журам”

АШУҮИС-ийн Барааны тэмдгийг хэрэглэх тухай журам

Төгсөлтийн дараах анагаахын боловсрол олгох сургалтын үйл ажиллагааг зохицуулах журам 

Сургалтын тэтгэлэг олгох журам 

АШУҮИС-ийн төгсөлтийн сургалтын үйл ажиллагааг зохицуулах журам

АШУҮИС-ийн Ёс зүйн дүрэм 

АШУҮИС-ийн Соёлын стандарт 

АШУҮИС-ийн Соёлын стандартын ерөнхий тайлбар   

Төгсөлтийн дараах богино хугацааны тасралтгүй сургалтыг зохион байгуулах удирдамж 

АШУҮИС-ийн “ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛ”-ийн үйл ажиллагааны дүрэм 

АШУҮИС-ийн авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх журам

АШУҮИС-ийн Ёс зүйн хорооны ажиллах журам