Захиргаа > zahirneg > Шинжлэх Ухаан Технологийн газар

Шинжлэх Ухаан Технологийн газар

Шинжлэх Ухаан Технологийн газар

 

 

Сургуулийн уриа: Шинэ санаа, шилдэг шийдэл, оновчтой бүтээл

 

Танилцуулга

 

          АШУҮИС нь анагаах ухааны боловсролын сургалт, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, эрдэм шинжилгээний цогц байдлыг хангасан судалгааны их сургууль болох зорилт тавин ажиллаж  Шинжлэх Ухаан, Технологийн Газар (ШУТГ)-ыг байгуулсан ба нийт 5.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар орчин үеийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны өндөр хүчин чадалтай багаж, тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон судалгааны Цөм лабораторийг байгуулан ажиллаж байна.

 

 

 Үйл ажиллагааны чиглэл

 

Инноваци:

 Инновацийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, зохицуулах, эрх зүйн орчинг төлөвшүүлэх

 Гарааны компанийн үйл ажиллагаа явуулах эрх зүйн орчинг төлөвшүүлж, үйл ажиллагаанд нь бодлогын

хэмжээнд дэмжлэг үзүүлэх

Сургалт судалгааны лабораторийн хүчин чадлыг сайжруулж, орчин үеийн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслээр

хангах, багш судлаачдын судалгааны ажил хийх нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх, санхүүгийн чадавхтай болох

 

Менежмент

Судалгаа шинжилгээний ажлыг нэгдсэн бодлогоор хангах, судалгааны лабораторийн багаж тоног

төхөөрөмжийн ашиглалт, хуваарилалтыг сайжруулах

Судалгааны төсөл бичих, сэдэв захиалах, сонгон шалгаруулах, хэрэгжүүлэх, үр дүнг ашиглах нэгдсэн

дүрэм, журмыг мөрдүүлэх       

 

 

Цөм Лаборатори