Япон улсын Засгийн Газрын буцалтгүй тусламжаар барих АШУҮИС-ийн сургалтын эмнэлгийн барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээнд гарын үсэг зурах ёслол

Япон улсын Засгийн Газрын буцалтгүй тусламжаар барих АШУҮИС-ийн сургалтын эмнэлгийн барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээнд гарын үсэг зурах ёслол

Эхлэх: 12/22/2015
Дуусах: 2015-Dec-22

 

Япон улсын Засгийн Газрын буцалтгүй тусламжаар барих АШУҮИС-ийн сургалтын эмнэлгийн барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээнд гарын үсэг зурах ёслол 2015 оны 12-р сарын 22 нд  АШУҮИС-ийн ЭКО цогцолбор болон Оюутны Соёлын төвд болно.