Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлтгэх сургалт

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлтгэх сургалт

Эхлэх: 10/16/2017
Дуусах: 2017-Oct-16

 
          Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлтгэх Химийн хичээлийн сургалтыг 2017 оны 10 сарын 16 өдөр  Био-Анагаахын сургуулийн Ерөнхий эрдмийн тэнхимийн Химийн профессорын багийн  багш нар эхлэн орно. 
 
Бүртгэл 307 тоот өрөөнд явагдаж байна. 
Холбогдох утас: 95894751