“ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ” СУРГАЛТ

“ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ” СУРГАЛТ

Эхлэх: 10/24/2019
Дуусах: 2019-Oct-24

Багш, ажилтан, ажиллагсад, оюутан нарыг хамруулсан ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ  хуулийн  талаар сургалт явагдах тул идэвхтэй оролцохыг урьж байна.