АШУҮИС-ИЙН 2019-2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨГСӨЛТИЙН БАЯРЫН ЦАХИМ ХҮНДЭТГЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БОЛНО.

АШУҮИС-ИЙН 2019-2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨГСӨЛТИЙН БАЯРЫН ЦАХИМ ХҮНДЭТГЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БОЛНО.

Эхлэх: 5/29/2020
Дуусах: 2020-May-29

2020 оны 05 сарын 29-ны өдөр АШУҮИС-ИЙН 2019-2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨГСӨЛТИЙН БАЯРЫН ЦАХИМ ХҮНДЭТГЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БОЛНО.