“СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮНГИЙН СТАТИСТИК БОЛОВСРУУЛАЛТ” СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА.

“СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮНГИЙН СТАТИСТИК БОЛОВСРУУЛАЛТ” СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА.

Эхлэх: 6/3/2020
Дуусах: 2020-Jun-3

   2020-06-03-ны өдөр эхний сургалт болох “Судалгааны үр дүнгийн статистик боловсруулалт” сургалтыг АУ-ны доктор Г.Баясгалан /Scopus-т бүртгэлтэй сэтгүүлд-12 өгүүлэл , нийт ишлэлийн тоо-104, H индекс-6/ нийт 12 багш, судлаачдын дунд явуулж эхэллээ. Тус сургалт ДАВАА, ЛХАГВА, БААСАН гарагуудад 9.00 цагт Судалгаа хөгжлийн төвийн сургалтын танхимд явагдана.

   Тус сургалт ДАВАА, ЛХАГВА, БААСАН гарагуудад 9.00 цагт Судалгаа хөгжлийн төвийн сургалтын танхимд явагдана.