ONLINE CONFERENCE ON NURSING AND MIDWIFERY

ONLINE CONFERENCE ON NURSING AND MIDWIFERY

Эхлэх: 11/4/2020
Дуусах: 2020-Nov-5

Та бүхнийг АШУҮИС-ийн Дархан-Уул аймаг дахь Анагаах Ухааны Сургуулиас 2020 оны 11-р сарын 4, 5 өдрүүдэд зохион байгуулах олон улсын онлайн эрдэм шинжилгээний хуралд урьж байна.