Эрдмийн зэрэг хамгаална.

Эрдмийн зэрэг хамгаална.

Эхлэх: 6/20/2013
Дуусах: 2013-Jun-20

Эрдмийн зэрэг хамгаална.

ЭМШУИС-ийн УАС-ийн докторант Балдоо овогтой Лагшмаа “Мөрний архаг өвдөлтийнхамшинжийн зүү эмчилгээний үр дүн ба системчилсэн тойм үнэлгээ” сэдэвт бүтээлээранагаах ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална.

Эрдмийн зөвлөлийн хурал ЭМШУИС-ийн Эрдмийн өргөөнд 

2013 оны 6 дугаар сарын20-нд 15.00 цагт болно.

 

Эрдмийн зэрэг хамгаална.

ЭМШУИС-ийн УАС-ийн докторант Балдоо овогтой Лагшмаа “Мөрний архаг өвдөлтийнхамшинжийн зүү эмчилгээний үр дүн ба системчилсэн тойм үнэлгээ” сэдэвт бүтээлээранагаах ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална.

Эрдмийн зөвлөлийн хурал ЭМШУИС-ийн Эрдмийн өргөөнд 

2013 оны 6 дугаар сарын20-нд 15.00 цагт болно.