2013-2014 оны хичээлийн жилийн нээлтийн хурал

2013-2014 оны хичээлийн жилийн нээлтийн хурал

Эхлэх: 8/30/2013
Дуусах: 2013-Aug-30

2013.08.30-ны 11.00 цагт ЭМШУИС-ийн Оюутны соёлын төвд 2013-2014 оны хичээлийн жилийн нээлтийн хуралтай.