Нэгдсэн өдөрлөг.

Нэгдсэн өдөрлөг.

Эхлэх: 9/7/2013
Дуусах: 2013-Sep-7

Жил бүр уламжлал болон явагддаг багш, ажилчдын нэгдсэн өдөрлөг  Эрхэс амралтанд болно.