Нээлт болно.

Нээлт болно.

Эхлэх: 12/18/2013
Дуусах: 2013-Dec-18

Спорт заал болон фитнесс, сургалт судалгааны өрөөний нээлтийн үйл ажиллагаа. 

Нээлт: 2013 оны 12 сарын 18-ны 15,00 цагт ЭМШУИС-ийн спорт заал.