Төгсөх дамжааны оюутнуудтай 18:00 цагт АУС-ийн захиргаа, СБЗГ , ОА нар Оюутаны Соёлын Төвд уулзалттай..

Төгсөх дамжааны оюутнуудтай 18:00 цагт АУС-ийн захиргаа, СБЗГ , ОА нар Оюутаны Соёлын Төвд уулзалттай..

Эхлэх: 2/18/2014
Дуусах: 2014-Feb-18

Төгсөх дамжааны оюутнуудтай 18:00 цагт АУС-ийн захиргаа, СБЗГ , ОА  нар Оюутаны Соёлын Төвд уулзалттай.