ЭМШУИС-ийн “НЭМС-ийн салбарын эрдмийн чуулган-56”

ЭМШУИС-ийн “НЭМС-ийн салбарын эрдмийн чуулган-56”

Эхлэх: 1//1//4/3/2014
Дуусах: 2014-Mar-3

       “НЭМС-ийнэрдмийнчуулган-56” –хуралдааныг  2014 оны 4 сарын 3 нд зохион байгуулах гэж байна. Иймд багш, судлаач нар илтгэлийн хураангуйг зааврын дагуу бичиж электрон болон цаасан хэлбэрээр 2014 оны 3 сарын 31-ний дотор Эрүүл Мэндийн Бодлого Менежментийн тэнхимд (334 тоот) авчирч өгнө үү.

Тогтоосон хугацаанд ирээгүй бүтээлийг илтгэлийн хураангуйд хэвлэхгүй болохыг мэдэгдье

Илтгэлийн хураангуйг бичих заавар:

1.   Агуулга: Үндэслэл, зорилго, судалгааны арга зүй, үр дүн, дүгнэлт

2.   Хуудсын тоо 1 (А4)

3.   Зохиогчид, Албан байгууллагын нэр  

4.   Хураангуйг бичих үсгийн фонт: Arial, хэмжээ 12, мөр хоорондын зай single

Холбоо барих утас: 91190001

Е-майл: munkhsaikhan@hsum-ac.mn

Жич: Илтгэл нь урьд өмнө хэлэлцүүлэгдэж байгаагүй байна. Илтгэлийн хураангуйг хэвлүүлэх зардалтай холбогдуулан хураангуйн 1 нүүр 2.000 төгрөгийн  хураамжтай. Шалгарсан илтгэлийг 2014.04.11 өдөр болох ЭМШУИС-ийн Эрдмийн чуулган-56 –д хэлэлцүүлж өгүүлэл хэлбэрээр “Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Эрин” сэтгүүлд хэвлэнэ.

Зохион байгуулах хороо