УЛАМЖЛАЛТ АНАГААХЫН СУРГУУЛИЙН “ЭРДМИЙН ЧУУЛГАН-54 “ БОЛНО

УЛАМЖЛАЛТ АНАГААХЫН СУРГУУЛИЙН “ЭРДМИЙН ЧУУЛГАН-54 “ БОЛНО

Эхлэх: 1//
Дуусах:

 Өнөөдөр Уламжлалт Анагаахын сургуулийн “Эрдмийн чуулган-54 “ Уламжлалт Анагаах  Шинжлэх Ухаан Технологи , Үйлдвэрлэлийн корпорацийн лекцийн зааланд 11.00 цагт болно.  Та бүхэн хүрэлцэн ирнэ үү.