Монголын Анагаахын Шинжлэх Ухааны “Эрдмийн чуулган-56” нэгдсэн хуралдаан болно

Монголын Анагаахын Шинжлэх Ухааны “Эрдмийн чуулган-56” нэгдсэн хуралдаан болно

Эхлэх: 4/11/2014
Дуусах: 2014-Apr-11

Монголын Анагаахын Шинжлэх Ухааны “Эрдмийн чуулган-56” нэгдсэн хуралдаан 2014.04.11нд болно.