“Эмнэлгийн менежментийн хөгжил дэх төрийн оролцоо” сэдэвт эрдэм шинжилгээний анхдугаар хурал болно.

“Эмнэлгийн менежментийн хөгжил дэх төрийн оролцоо” сэдэвт эрдэм шинжилгээний анхдугаар хурал болно.

Эхлэх: 1//5/3/2014
Дуусах: 2014-May-15

     НЭМС-ийн Эрүүл мэндийн бодлогын судалгааны төвөөс ЭМЯ, НЭМС-ийн Эрүүл мэндийн бодлого, менежментийн тэнхимтэй хамтран “Эмнэлгийн менежментийн хөгжил дэх төрийн оролцоо” сэдэвт эрдэм шинжилгээний анхдугаар хурлыг 2014 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр зохион байгуулагдана.