“Ахмадын сургаал алт” сэдэвт залуу багш нарын нээлттэй хичээл болно.

“Ахмадын сургаал алт” сэдэвт залуу багш нарын нээлттэй хичээл болно.

Эхлэх: 5/5/2014
Дуусах: 2014-May-15

АУС-ийн “БАГШИЙН ХӨГЖИЛ” хөтөлбөрийн хүрээнд тус сургуулийн залуу багш нарын дадлагын хичээл удирдан явуулах, сурган заах арга зүйн мэдлэг, чадвар, хандлагыг сайжруулах  зорилгоор тус сургуулийн профессорууд залуу багш нарын хичээлд уригдан оролцож туршлагаасаа хуваалцан, тэдэнд сурган заах арга зүйн дэмжлэг, зөвөлгөө өгөх ажлын байран дахь сургалтыг  05 сарын 05-наас 05 сарын 15-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна.

Анагаах ухааны сургууль