Монгол Солонгосын хамтрасан 'Эрүүл мэндийн мэдээлэлийн технологи'-йн симпозиум болно

Монгол Солонгосын хамтрасан 'Эрүүл мэндийн мэдээлэлийн технологи'-йн симпозиум болно

Эхлэх: 8/20/2014
Дуусах: 2014-Aug-20

Эрүүл мэндийн мэдээлэлийн технологийн симпозиум 2014 оны 08 сарын 20ны 14:00 цагт Эрдмийн өргөө 220 тоот болно.

Сонирхосон хүн бүрийг урьж байна.

Мэдээлэл Технологийн Алба