Сургалтын тэтгэлэг зарлаж байна.

Сургалтын тэтгэлэг зарлаж байна.

Эхлэх: 12/1/2014
Дуусах: 2014-Dec-1

   АШУҮИС-ийн захирлын 2014 оны 08-р сарын 26-ны өдрийн А/78 тоот  “Тэтгэлэг олгох журам батлах тухай”  тушаалын дагуу оюутнуудад “Сургалтын тэтгэлэг” олгох болсон байна.
    Уг журмын дагуу тэтгэлэг хүсэгчдийн материалыг 2014 оны 12-р сарын 01-ны өдрийг хүртэл Оюутны албанд авч байгаа тул доорхи материалыг бүрдүүлж өгнө үү.
Үүнд:
- Анкет
- Дүнгийн тодорхойлолт (сүүлийн 3 улирал)
- Эрдэм шинжилгээ, судалгааны салбарт хийсэн ажлын тайлан
- Олон нийтийн ажилд оролцсон байдал
- Урлагийн болон спортын амжилт гаргасан байдал (Нотолгооны хамт)
- Сурах зорилго болон тэтгэлэг авсанаар гарах өөрчлөлтийг тодорхойлсон эссе.

Оюутны алба, АШУҮИС