Мэдээ мэдээлэл

Мэдээ мэдээлэл

“Moderna” биотехнологийн компани 3 дахь 90%-иас дээш дархлаажуулалттай вакцины урьдчилсан үр дүнг зарлав

  (Энэхүү вакцин нь урьдчилсан туршилтын үр дүнгээр дархлаажуулалт 94%-тай байгаа бөгөөд хүнд хэлбэрийн халдвараас сэргийлж чадаж байгаа ажээ.) Энэ долоо хоногт гурав дахь удаагаа коронавирусийн вакцин үйлдвэрлэгчдийн зүгээс өндөр дархлаажуулалттай вакцины урьдчилсан үр дү...