Япон улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар барих Анагаахын сургуулийн эмнэлгийн барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээнд талууд гарын үсэг зурлаа

Япон улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар барих Анагаахын сургуулийн эмнэлгийн барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээнд талууд гарын үсэг зурлаа

Үүсгэсэн огноо: 2015-12-23

 

Япон улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар барих Анагаахын сургуулийн эмнэлгийн барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээнд талууд гарын үсэг зурлаа

Бусад мэдээ, мэдээлэл