"Хоол боловсрон шингэхүйн физиологи " сэдэвт Физиологийн нээлттэй хичээл амжилттай болж өнгөрлөө

"Хоол боловсрон шингэхүйн физиологи " сэдэвт Физиологийн нээлттэй хичээл амжилттай болж өнгөрлөө

Үүсгэсэн огноо: 2016-04-15

 Баруун гар талаас  багш Ц. Дашдулам, зүүн гар талаас багш Б. Байгалмаа нар А 238 хэсгийн оюутнуудтай

 

 Физиологийн туршилт явуулж байгаа нь...

         

          2016.04.08 ны өдөр Багш Ц.Дашдулам, Б. Байгалмаа нарын зохион байгуулсан  "Хоол боловсрон шингэхүйн физиологи " сэдэвт Физиологийн нээлттэй хичээл амжилттай болж өнгөрлөө. Уг нээлттэй хичээлийн онолын хэсгийн гол онцлог нь урьдын уламжлалт арга бус одоогийн сургалтын (mind mapping-оюуны зураглал, дүрд тоглох) зэрэг шинэлэг аргаар явуулсанд оршино.  Зөвлөгөө өгч дэмжсэн багш нартаа болон амжилттай оролцсон Анагаахын суурь боловсролын 238 хэсгийн оюутнууддаа талархал илэрхийлье.

 

 

 

 

 

 

 

 

АШУҮИС

Other news