ХҮНИЙ ИХ ЭМЧ бэлтгэх сургалтын хөтөлбөр ОЛОН УЛСАД хүлээн зөвшөөрөгдсөн батламжаа хүлээн авлаа

ХҮНИЙ ИХ ЭМЧ бэлтгэх сургалтын хөтөлбөр ОЛОН УЛСАД хүлээн зөвшөөрөгдсөн батламжаа хүлээн авлаа

Үүсгэсэн огноо: 2016-12-02

ХҮНИЙ ИХ ЭМЧ бэлтгэх сургалтын хөтөлбөр ОЛОН УЛСАД хүлээн зөвшөөрөгдсөн батламжаа хүлээн авлаа

Бусад мэдээ, мэдээлэл