МАУОУС-ИЙН БАГШ НАР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХҮҮХДҮҮДЭД ҮЗЛЭГ ХИЙЖ, ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨВ

МАУОУС-ИЙН БАГШ НАР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХҮҮХДҮҮДЭД ҮЗЛЭГ ХИЙЖ, ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨВ

Үүсгэсэн огноо: 2017-11-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          МАУОУС-ийн МАУСудлал, УАЗаслын тэнхимийн багш нар Баянгол дүүргийн төрийн өмчит “Найрамдал” 180 дугаар цэцэрлэг дээр хөлийн согог, буруу гишгэлт алхалт, бага насны хүүхдийн гутлын зөв сонголтын талаар үзлэг зөвлөгөө хийлээ. Бага, дунд насны 36 хүүхэд үзлэгт хамрагдсан бөгөөд 86% нь хэвийн өсөлттэй байлаа. МАУОУС нь цаашид цэцэрлэгийн насны хүүхдийн хөлийн талаарх үзлэг зөвлөгөөг тогтмол болгох төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.

Бусад мэдээ, мэдээлэл