ОРЧИН ҮЕИЙН МОЛЕКУЛ БИОЛОГИЙН АРГУУДЫГ ЭМНЭЛЗҮЙД ХЭРЭГЛЭХ НЬ СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОГДЛОО

ОРЧИН ҮЕИЙН МОЛЕКУЛ БИОЛОГИЙН АРГУУДЫГ ЭМНЭЛЗҮЙД ХЭРЭГЛЭХ НЬ СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОГДЛОО

Үүсгэсэн огноо: 2017-12-04

   

          Молекул биологи Удамзүйн тэнхим нь эмч, судлаач, багш нарт зориулан “Орчин үеийн молекул биологийн аргуудыг эмнэлзүйд хэрэглэх нь” сэдэвт сургалтыг 2017 оны 12 сарын 2 –ны өдөр зохион байгуулав. Сургалтанд молекул биологийн энгийн техник технологиос эхлэн, өдөр тутам хэрэглэх олон төрлийн аргууд , орчин үеийн өндөр түвшний аргуудын талаар лекцүүд орлоо.

           

 

Бусад мэдээ, мэдээлэл