АШУҮИС-ИЙН ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР АНАГААХ УХААНЫ СУРГУУЛЬ ДЭРГЭДЭХ ДОХ-ЫН ОЮУТНЫ КЛУБ

АШУҮИС-ИЙН ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР АНАГААХ УХААНЫ СУРГУУЛЬ ДЭРГЭДЭХ ДОХ-ЫН ОЮУТНЫ КЛУБ

Үүсгэсэн огноо: 2017-12-05

 

         Дэлхийн нийтээрээ ХДХВ\ДОХ-ын асуудалд анхаарал хандуулах өдөр 12 дугаар сарын 1нд  “Бид сэргийлж чадна, Харин та”, “Би сэргийлж чадна, Харин та“ уриан дор АШУҮИС-ийн Говь-Алтай аймаг дахь салбар Анагаах Ухааны Сургуулийн ДОХ-ын оюутны клуб нь ГАА НЭ, ЭМГ, МУЗН, Эко клуб, Marie Stopes international Mongolia, ГАА БЗДХ\ДОХ-ын кабенит болон бусад мэргэжлийн баг хамт олонтой нэгдэн аймаг,  сургуулийн хэмжээнд хамтарсан сургалт, ЭМБ, АХА, сургалт сурталчилгаа, мэдээ мэдээллийг орон нутгийн радио, телевизээр,  ард иргэдэд болон байгууллага хамт олон оюутан сурагчдын дунд  олон талт  үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгуулан ажиллав. 

Бусад мэдээ, мэдээлэл