ЭМШУИС-ийн “Хүндэтгэлийн хэсэг” тохижилтын саналын уралдаан

ЭМШУИС-ийн “Хүндэтгэлийн хэсэг” тохижилтын саналын уралдаан

Үүсгэсэн огноо: 2013-12-03

 

     Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Их Сургуулийн нийт багш, ажилчид, оюутнуудын  дунд саналын уралдаан зарлаж байна.

Зорилго:

     ЭМШУИС-ийн хөгжил, дэвшлийг харуулах, бүтэц зохион байгуулалтыг тодорхой болгох, орчныг сайжруулах зорилгоор

Уралдааны хугацаа:

     Уралдаан 2013 оны 12-р сарын 03-ны өдрөөс 2013 оны 12-р сарын 15-ны өдөр хүртэл Хангамж үйлчилгээний албанд болон цахим хаягаар авна.

Хамрах хүрээ:

     ЭМШУИС-ийн нийт багш, ажилчид, оюутнууд

Тавигдах шаардлага:

Хэмжээг хавсралтаас үзэх.

Зураг 1.  Сургуулийн түүхчилсэн хөгжил 

 Зураг 2. Сургуулийн мэдээллийн самбар,  /схем/  )

     Хэмжээ, нөхцөл байдалд тохирсон саналуудыг ирүүлэх. Саналыг ямарч хэлбэрээр (Зураг, 3D зураг, фото, үгэн гэх мэт) бэлтгэж болно. Бүтээлч сэтгэлгээ давуу тал болно.

Уралдааныг дүгнэх: 2013 оны 12-р сарын 18-ны өдөр дүгнэнэ.

Шагнал урамшуулал:   100,000 төгрөг

Зохион байгуулагч:

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Их Сургууль

Хангамж үйлчилгээний алба

Утас: 11328640

Хавсралт


 

Бусад мэдээ, мэдээлэл