Ионсей Их Сургуулийн тэтгэлгийн эзэд тодорлоо.

Ионсей Их Сургуулийн тэтгэлгийн эзэд тодорлоо.

Үүсгэсэн огноо: 2013-12-04

 

   

 

 Ионсей Их Сургуулийн тэтгэлгийн эзэд тодорлоо.

     БНСУ-ын Ионсей Их Сургууль болон Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Их Сургууль хоорондын хамтын ажиллагааны хүрээнд жил бүр тус сургуулиас ЭМШУИС-ийн эрдэмтэн судлаач, багш нар, оюутнуудад тэтгэлэг олгодог билээ.

     Энэ жилийн Сургалт Солилцооны Хөтөлбөрийн хүрээнд Ионсей Их Сургуулиас олгодог тэтгэлгүүдийн эзэд шалгарлаа.

 

 

 

 

Avison Internationa Fellowship

 

Нэрс
Тэнхим
Хугацаа
Эхлэх Хугацаа
Ионсей Их Сургууль
дээрх тэнхэм
Ц. Дүүрэнжаргал
Цус Судлалын 
Тэнхэм
6 сар
2013 оны 9 сар
Цус Судлалын тэнхэм

Лабораториийн тэнхэм

П. Мөнхбаатар
Чих Хамар Хоолой
Судлалын Тэнхэм
3 сар
2014 оны 3 сар
Чих Хамар Хоолой  
  Судлалын Тэнхэм

 

Yonsei Research Grant

Нэрс
Тэнхим
 Сэдэв 
Тэтгэлгийн 
хэмжээ
Л. Наранцэцэг
 
С. Мөнхбаярлах
Биохими, Лабораторийн  
Тэнхэм,
Эрүүл ба эмгэг
физиологийн тэнхэм
Эрүүл болон Атопийн
дерматитийн үеийн
ийлдсэн дэх Манноз холбоот
лектиний түвшинг
тодорхойлох нь
 3000USD
М. Пүрэвдорж
Молекул Биологи , 
Удам зүйн тэнхэм
Монголд гермафродитизмийг 
молекулын түвшинд оношлох
аргыг нэвтрүүлэх нь
3231 USD

 

Yonsei Medical Education Development Project

Нэрс
Тэнхим
Тэтгэлгийн хэмжээ
Б. Ариунзул
БАС, Биотехнологи,
Эмгэг Судлалын тэнхим
     6 ном- 862.48 USD
Б. Пүрэвдорж
НЭМС, Орчны Эрүүл 
Мэндийн Тэнхим
      11 ном- 962.20 USD
 

Бусад мэдээ, мэдээлэл