“МАНСУУРУУЛАХ БОДИС, СЭТГЭЦ НӨЛӨӨТ БЭЛДМЭЛ, ХАР ТАМХИНЫ ХЭРЭГЛЭЭ, ХОР ХӨНӨӨЛ” СЭДЭВТ ӨДӨРЛӨГИЙГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“МАНСУУРУУЛАХ БОДИС, СЭТГЭЦ НӨЛӨӨТ БЭЛДМЭЛ, ХАР ТАМХИНЫ ХЭРЭГЛЭЭ, ХОР ХӨНӨӨЛ” СЭДЭВТ ӨДӨРЛӨГИЙГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Үүсгэсэн огноо: 2018-04-12

 

     Монгол Улсад 2011 оноос хойш МБСНБХТ (Мансууруулах бодис, сэтгэц нөлөөт бэлдмэл, хар тамхи)-ны төрлийн бэлдмэл (синтезийн аргаар гарган авсан)-ийн хэрэглээ өссөн бөгөөд нийт донтогч нарын дунд ихэнх хувийг өсвөр насныхан эзэлж байна гэсэн үзүүлэлт байдаг. 

    Үүнтэй холбоотойгоор нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын ахлах ангийн сурагчдад МБСНБХТ-ны хэрэглээ, хор хөнөөл  учирч болох эрсдэлийн талаарх ойлголтыг өгөх зорилгоор АШУҮИС-ийн ЭЗС-ийн эмийн хими, ургамал судлалын тэнхим болон тус тэнхимийн харьяа “Global pharmacist” клубийн оюутнууд хамтран “Мансууруулах бодис, сэтгэц нөлөөт бэлдмэл, хар тамхины хэрэглээ, хор хөнөөл” сэдэвт өдөрлөгийг  нийслэлийн тэргүүний тэргүүний лавлагаа 1-р дунд сургуулийн ахлах ангийн 200 гаруй сурагчдад 2 удаа амжилттай зохион байгууллаа.

Бусад мэдээ, мэдээлэл