“ЧИХЭРЛЭГ УНДААНД ОНЦГОЙ ТАТВАР НОГДУУЛАХ ЭРҮҮЛ МЭНД, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АЧ ХОЛБОГДОЛ” УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙГ 2018 ОНЫ 6 САРЫН 15-НЫ ӨДӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

“ЧИХЭРЛЭГ УНДААНД ОНЦГОЙ ТАТВАР НОГДУУЛАХ ЭРҮҮЛ МЭНД, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АЧ ХОЛБОГДОЛ” УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙГ 2018 ОНЫ 6 САРЫН 15-НЫ ӨДӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

Үүсгэсэн огноо: 2018-06-12

 

     НЭМС-ийн судалгааны баг  ЭМЯ, ДЭМБ-тай хамтран “Чихэрлэг ундаанд онцгой татвар ногдуулах эрүүл мэнд, эдийн засгийн ач холбогдол” бодлого боловсруулагч, шийдвэр гаргагч нарт зориулсан уулзалт, хэлэлцүүлгийг 2018 оны 6 сарын 15-ны өдөр “Blue Sky and Tower”-ийн Топаз танхимд зохион байгуулна. 

 
     Тус ажлын хүрээнд 2 төрлийн инфограф боловсруулсанаа хүргэж байна.
 
 
 

Бусад мэдээ, мэдээлэл