2018 онд АШУҮИС-д Орон нутгаас элсүүлэх оюутны хяналтын тоо

2018 онд АШУҮИС-д Орон нутгаас элсүүлэх оюутны хяналтын тоо

Үүсгэсэн огноо: 2018-07-01

Бусад мэдээ, мэдээлэл