МАУОУС-ИЙН“ МОНГОЛ ЭМИЙН УЛСЫН АНХДУГААР ОЛИМПИАД”-ЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАВ

МАУОУС-ИЙН“ МОНГОЛ ЭМИЙН УЛСЫН АНХДУГААР ОЛИМПИАД”-ЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАВ

Үүсгэсэн огноо: 2019-06-12

 

     МАУОУС-ийн оюутны холбооноос санаачлан Монгол анагаах ухааны өв соёлыг хадгалах, хамгаалах, нэн ховордож буй эмийн ургамлын ген фондыг хамгаалах, нотолгоонд суурилсан анагаах ухааныг хөгжүүлэх,  оюутан залуучуудын мэдлэгийн хүрээг тэлэх, сургуулиудын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх зорилгоор МУАУ-аар үйл ажиллагаа явуулдаг их дээд сургуулиудын дунд “Монгол Эмийн Улсын Анхдугаар Олимпиад”-ыг 2019 оны 5-р сарын 18-нд зохион байгуулав.

     Тус олимпиадад АШУҮИС-ийн МАУОУС, ОМИС, АЧ АУИС, ШАУИС, ЭЗШУИС-ийн нийт 74 оюутан оролцож, МУАУ-аар үйл ажиллагаа явуулж буй их дээд сургуулиудын оюутнууд эвлэлдэн нэгдэж, туршлага солилцов. 

 

Бусад мэдээ, мэдээлэл