НОМЫН ҮЗЭСГЭЛЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

НОМЫН ҮЗЭСГЭЛЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Үүсгэсэн огноо: 2019-10-08

 

     АУТНС-аас Анагаах ухааны сургуулийн оюутны зөвлөлтэй хамтран багш, оюутан судлаачдад зориулан анагаах ухааны мэргэжлийн ном сурах бичгийн үзэсгэлэнг 2019 оны 10 сарын 3-ны өдөр Анагаах ухааны сургуулийн 2 давхарт зохион байгууллаа.

     Үзэсгэлэнд багш оюутнууд өргөнөөр оролцож, АУС-ийн захирал АУ-ны д-р, проф. Р.Отгонбаяр англи хэл дээрх мэргэжлийн сурах бичгийн хүрэлцээг нэмэгдүүлэх талаар санаачлаг гарган ажиллах болсонд нийт багш оюутнуудынхаа өмнөөс талархаж байна. 

Other news