ЛОГО ШАЛГАРУУЛАХ УРАЛДААН ЗАРЛАГДЛАА

ЛОГО ШАЛГАРУУЛАХ УРАЛДААН ЗАРЛАГДЛАА

Үүсгэсэн огноо: 2020-01-14

 

   Европын Холбооны дээд боловсролыг чадавхжуулах хөтөлбөрийн санхүүжилттэй хэрэгжиж буй Монголын сэтгэцийн эрүүл мэндийн сувилахуйн мэргэшүүлэх сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх (MoMeNT) төслийн лого зохиох уралдаан зарлаж байна.

Бусад мэдээ, мэдээлэл