ХАЛДВАР ХАМГААЛАЛТЫН АСУУДАЛД АНХААРАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

ХАЛДВАР ХАМГААЛАЛТЫН АСУУДАЛД АНХААРАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Үүсгэсэн огноо: 2020-03-20

 

   Дайчлагдан ажиллаж буй эмч нарын халдвар хамгаалал, аюулгүй байдал, ажиллах нөхцөл байдлын талаар Мэргэжил Дээшлүүлэх Институтийн зүгээс хяналт хийж, ЭМЯ, НЭМГ-т удаа дараа  цаг тухайд нь хүсэлт гарган дайчилгаанд ажиллаж буй эмч нарын халдвар хамгаалал, аюулгүй байдал, ажиллах нөхцөл бололцоогоор хангаж ажиллах хүсэлтийг хүргүүлсэн.

   Хэдийгээр өмнө нь хангалт хийж байсан ч зохион байгуулалтын асуудал дээрээ аль аль талдаа багахан алдаа гаргаж байснаа засаж НЭМГ дээрээ тухайн өдрийн багийн ахлагч нарт албан ёсоор хүлээлгэн өгдөг болсон тухай НЭМГ-аас өнөөдөр мэдээллээ.   

Бусад мэдээ, мэдээлэл