АШУҮИС-ийн 2020-2021 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн бүртгэлийн онооны жагсаалт

АШУҮИС-ийн 2020-2021 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн бүртгэлийн онооны жагсаалт

Үүсгэсэн огноо: 2020-07-08

 

 

Улаанбаатар хотоос элсэхийг хүсэгчдийн онооны жагсаалт 

Орон нутгаас элсэгчдийн онооны жагсаалт

 

Бусад мэдээ, мэдээлэл