АШУҮИС-ийн Монгол-Японы эмнэлэг тусламж үйлчилгээгээ өргөжүүлэн ажиллаж эхэллээ

АШУҮИС-ийн Монгол-Японы эмнэлэг тусламж үйлчилгээгээ өргөжүүлэн ажиллаж эхэллээ

Үүсгэсэн огноо: 2020-09-07

..

Бусад мэдээ, мэдээлэл