АШУҮИС-ийн багш, ажилтан, ажилчид, оюутнуудыг улирлын томуугийн эсрэг дархлаажуулалтанд хамрууллаа

АШУҮИС-ийн багш, ажилтан, ажилчид, оюутнуудыг улирлын томуугийн эсрэг дархлаажуулалтанд хамрууллаа

Үүсгэсэн огноо: 2020-10-13

 

   Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, дархлаажуулалтын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсгийн тушаалаар 2020 оны 10-р сард дархлаажуулалтын ээлжит  10 хоногийг “Томуугаас сэргийлье” уриан дор  зохион байгуулж байна.

   Энэхүү үйл ажиллагааны хүрээнд НЭМС-ийн Эпидемиологи, Биостатистикийн тэнхимээс улирлын томуугийн эсрэг дархлаажуулалтын үйл ажиллагааг АШУҮИС дээр зохион байгуулж, Бразил улсад үйлдвэрлэсэн BUTANTAN FLU вакциныг АШУҮИС-нийт 600 багш, ажилтан, ажилчид, албан хаагчид болон оюутнуудад үнэ төлбөргүй хийлээ.

 

Other news