Судалгааны их сургуулийн “Судалгаа ба хөгжүүлэлт”, “Боловсролын инноваци, судалгааны чиглэлээр олон улсад тэргүүлэхэд анхаарах зарим асуудал” сэдэвт сургалт-хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдана

Судалгааны их сургуулийн “Судалгаа ба хөгжүүлэлт”, “Боловсролын инноваци, судалгааны чиглэлээр олон улсад тэргүүлэхэд анхаарах зарим асуудал” сэдэвт сургалт-хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдана

Үүсгэсэн огноо: 2020-10-27

Анагаах Шинжлэх Ухаан Үндэсний их сургуулийн хөгжлийн бодлогын хүрээнд Азийн хөгжлийн банк, Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль, Монголын дижитал  мэдлэгийн шийдлүүд ХХК-тай хамтран 2020-10-30-ны Баасан гаригын 11.00-16.00 цагийн хооронд дараах сургалтуудыг  Эрдмийн сургуулийн №9 тоот хурлын зааланд зохион байгуулах тул бүрэлдэхүүн сургуулийн захирал, эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, тэнхмийн эрхлэгчид та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

 

Бусад мэдээ, мэдээлэл